PokerStars, PokerStars Kasino, BetStars og Full Tilts personvernpolicy

Ditt personvern er veldig viktig for PokerStars, Full Tilt, BetStars og PokerStars Kasino, som alle er merkevarer eid og kontrollert av en gruppe selskaper kjent som “Rational Group,” eieren og operatøren av nettsidene du finner på www.pokerstars.com, www.pokerstarscasino.comwww.betstars.com and www.fulltilt.com (“Sidene”).

Der det brukes og konteksten tillater, vil begrepet “Gruppen” bety Rational Entertainment Enterprises Limited ("REEL") sammen med alle deres datterselskaper og ethvert holdingselskap hos REEL og ethvert datterselskap av et slikt holdingselskap, og ethvert selskap assosiert med gruppen selskaper kjent som “Rational Group” (heretter samlet referert til som “REEL”, “Gruppe” “vi” eller “oss”).

Vi er dedikerte til å opprettholde konfidensialiteten av den personlige informasjonen innhentet av oss ved å sikre det med utnyttelse av topp programvare og maskinvarearkitektur, teknikker, metoder og prosedyrer som tillater deg å nyte utvalget produkter tilgjengelig på Sidene våre, vel vitende om at personvernet ditt er sikret. Vi vil operere i overensstemmelse med the Isle of Man’s Data Protection Act 2002 når vi behandler din personlige informasjon. Referanser til definerte vilkår i denne personvernpolicyen, hvis ikke satt herunder, er som stipulert i sluttbruker-avtalen.

1. Enighet i personvernpolicy

 1. Ved å benytte deg av denne tjenesten, sier du deg enig i personvernpolicy-en. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicy-en og endringer vil være gjeldende umiddelbart etter at en slik endring har blitt meldt på Sidene. Din fortsatte bruk av Tjenesten er ensbetydende med at du sier deg enig i denne personvern-policyen med endringer. Vår lisensavtale for sluttbrukere går foran enhver motstridende bestemmelse av denne personvern-policyen. Med mindre annet er spesifisert her, skal vilkår med store bokstaver ha samme betydning som er gitt dem i vår lisensavtale for sluttbrukere. Hensikten med disse retningslinjene er å gjøre deg i stand til å forstå hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og beskytter din personlige informasjon og for at du skal forstå dine rettigheter i forhold til den informasjonen.

2. Hvilken informasjon samles inn og med hvilket formål

 1. Som del av prosessen med å åpne brukerens nye Stars-konto, og for å la oss tilby deg våre tjenester, vil vi be deg om visse personlige opplysninger. Det inkluderer, men begrenses ikke til et navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og passord, samt bevise at du er minst 18 år gammel eller eldre i områder hvor minimumsalderen for å benytte deg av Tjenesten er høyere enn 18. I samsvar med våre regulære krav og for at du skal få tilgang til og bruke programvaren vår og/eller tjenesten gjennom en av våre nettsider, godtar du herved og tillater oss (eller tredjeparter som handler på våre vegne) å: (i) bruke plassering-basserte tjenester til å finne ut din geografiske plassering fra din personlige PC eller enhet (som definert i seksjon 9 under) (som kan inkludere, men ikke begrenses til IP-adressen din, Wi-Fi-tilkobling og informasjon om cookies); og (ii) hente samlingen, lagringen, behandlingen, henting eller rapporter av din personlige informasjon (som vil inkludere, men ikke begrenses til informasjon om din plassering) og/eller annen slik data eller informasjon som kan hentes fra din enhet/PC, slik at tjenesten/programvaren kan gjøres tilgjengelig for deg i tillegg til å oppfylle formålene satt i denne personvernpolicyen. Du har ikke anledning til å bruke vår programvare og/eller tjenestene dersom du ikke ønsker å være bundet av denne bestemmelsen eller hvis du ikke ønsker å gi tillatelsen som detaljert over. Vi kan også bruke alt av eller all din informasjon til å bekrefte opplysningene dine fra tredjeparter, inkludert finansinstitusjoner, identifikasjonsverifiseringsbyråer og kredittreferansebyråer med den hensikt å tilby deg tjenestene. I tillegg, når du bruker tjenesten lagrer vi viss personlig informasjon, inkludert informasjon om aktiviteten din på Sidene og informasjon som holdes på Enheten eller systemer som du bruker, slik at vi kan forbedre våre tjenester som vi leverer til deg. Vi, våre affiliates og tredjeparter som gir deg tjenester på våre vegne vil bruke din personlige informasjon med følgende formål:  

  • til å bekrefte finansielle transaksjoner,
  • for å kunne gi deg tjenesten;
  • med formål om å identifisere;
  • statistisk analyse og undersøkelse;
  • forskning og utvikling;
  • markedsføring, markedsundersøkelse og kundeprofilering;
  • dataanalyse;
  • for å overholde lisensierte og regulære krav; og
  • å analysere kreditt- og svindelrisikoen din.
  • for å bekrefte din geografiske plassering

  Vi kan oppgi din personlige informasjon:

  • Dersom vi pålegges å gjøre dette av loven eller regulerende myndighet;
  • dersom vi i god tro tror at slik handling er nødvendig:
  • for å overholde alle lover eller overholde rettslige prosesser;
  • for å beskytte og forsvare våre rettigheter og eiendom;
  • til ethvert regulært ombud eller lisensombud eller autoritet;
  • til tredjeparter med formål om å gjøre opp eller utføre betalinger i forbindelse med ethvert spill;
  • til enhver betalingsbehandling eller inndrivelse av gjeld selskap som engasjeres av oss for å håndtere betaling og innsamlingsprosesser til og fra Brukerne;
  • til tredjeparter som yter oss tjenester eller yter tjenester på våre vegne;
  • til enhver tredjepart som kjøper oss eller forretningen vår, eller noen del av oss eller forretningen vår;
  • for å kreditere referanseagenturer som beskrevet i omstendighetene beskrevet under i seksjon 2;
  • med ditt samtykke;
  • med formål om opprettelse etter katastrofe; eller
  • som fremsatt i Seksjon 5 og 6 under.

  Vi kan sende deg informasjon om eventer og nyheter eller informasjon om nye tjenester og for å gi deg kundeservice. Hvis du ikke lenger ønsker å motta vårt nyhetsbrev, kan du reservere deg mot å motta dem ved å følge instruksjonene i hvert nyhetsbrev.

  Der hvor du feiler i å kompensere oss for chargebacks, fornektelse eller reversering av innskudd du gjennomfører, kan vi gi detaljer om dine kontoer og hvordan du holder dem til kredittreferansebyråer (Credit Reference Agencies - CRA). CRA vil notere seg utestående gjeld. Denne informasjonen gis kanskje til andre organisasjoner, og filene vil forbli på CRA-filen i seks år etter datoen på tilbakeførselen, avslaget eller reversering av betaling. Informasjonen vil brukes av kredittreferanseselskapet (CRA) til å bekjempe kriminalitet, svindel, hvitvasking av penger, bekreftelse av identitet dersom du, din partner eller andre medlemmer av din husstand, din forretning eller finansielle partnere søker om andre fasiliteter, overvåke operasjonen på dine kontoer, gjøre beslutninger om å kreditere, kredittrelaterte ting, spore dine bevegelser, oppspore gjeld du skylder, statistiske analyser og systemtesting.

  Din personlige informasjon kan bli behandlet av oss, våre tilknyttede selskaper, våre agenter og tredjeparter som leverer tjenester til oss, i jurisdiksjoner utenfor Isle of Man og Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. I dette tilfelle vil vi være i overensstemmelse med Isle of Man’s Data Protection Act 2002 i samsvar med overføringen av slik personlig informasjon.

  Vi vil kun bruke navnet ditt i publisitet-øyemed med ditt samtykke.

  Navnet du registrerer hos oss må være ditt eget. I tillegg, er det svært viktig at du fullfører opplysninger på Stars-kontoen din med gyldig informasjon, siden det vil bli brukt i forbindelse med å validere finanstransaksjoner og de andre forannevnte formål. Du er pålagt å opplyse oss om eventuelle relevante endringer i din personlige informasjon.

  Brukere kan endre kontodetaljer ved å velge et kontoalternativ i den nedlastede programvaren.

3. Innskudd og uttak behandling

 1. For å gjøre et innskudd, vil Brukere måtte oppgi informasjon om innskuddsmetode (eksempel: kredittkortnummer og andre kredittkort-detaljer). Denne informasjonen sammen med din andre personlige informasjon kan bli brukt til å klarere finanstransaksjoner som gjøres av deg hos REEL. Du er pålagt å opplyse oss om eventuelle relevante endringer i din personlige informasjon.

4. Konfidensialitet

 1. REEL har gjort en betydelig innsats for å beskytte konfidensialiteten til identitet, preferanser og annen informasjon vi har samlet om individuelle brukere, og vil ikke bevisst gi tilgang til denne informasjonen til noen utenfor Gruppen, annet enn til brukeren eller som beskrevet i disse retningslinjene. REEL har gjort en betydelig investering i sine servere, databaser, backup, brannmur og kryptering teknologi for å beskytte informasjonen de samler. Disse teknologiene brukes som en del av førsteklasses sikkerhetsarkitektur.

  Du må også gjøre det du kan for å beskytte din informasjon. Innloggingsdetaljene dine er konfidensielle, og du er forpliktet til å holde dem hemmelig og konfidensiell til alle tider og til å gjøre ditt beste for å beskytte dens hemmelighold og konfidensialitet.

  Vennligst merk at dersom du benytter vår Home Games-tjeneste, vil din kontos Stars ID også bli din klubbmanager eller medlemsidentitet, og vil vises for klubbmanager og medlemmer i Home Games-lobbyen og klubb-lobbyen og (dersom klubbmanageren velger inkludering i registrene) offentlige registre av klubber. Dermed vil de som kjenner deg gjennom Home Games og/eller din klubb også kjenne identiteten til din spillekontos Stars ID. Dersom du ikke samtykker til dette må du unngå å bruke Home Games.

5. Begrensninger ved konfidensialitet

 1. Lovpålagt: På grunn av den juridiske, regulatoriske og sikkerhetsmessige miljøet vi opererer, kan vi finne det nødvendig, under visse omstendigheter, å avsløre personlig identifiserbar informasjon om våre brukere, og det kan hende vi ikke får lov til å informere deg om at vi har gjort det. Vi gå til rimelige steg for å bestrebe å begrense slik utlevering til følgende: hvor vi i god tro om at det er nødvendig å gjøre det som respons til en stevning, ordre eller annen rettslig prosess, eller hvor nødvendig for å identifisere, kontakte eller reise sak mot personer eller selskaper for å bevare og / eller håndheve våre rettigheter. Videre kan vi, og du godkjenne at vi, avslører din bruker-ID, navn, alder, gateadresse, by, stat, postnummer, land, telefonnummer, e-post, geografisk plassering og selskapsinformasjon pluss detaljer om finansinstrumenter som brukes til å sette inn og ta ut til våre tredjeparts agenter eller offisielle organer som vi, i vårt eget skjønn, mener er nødvendig eller hensiktsmessig i forbindelse med en etterforskning av bedrageri, brudd på immaterielle rettigheter, piratkopiering eller annen ulovlig aktivitet eller aktivitet som kan utsette oss for juridisk ansvar.

6. Hvem mottar din informasjon?

 1. I tillegg til lovpålagte opplysninger som forklart i denne personvernerklæringen, kan vi avsløre din personlige informasjon til våre ansatte, våre agenter og til tredjeparts tjenesteleverandører som bruker dine personlige opplysninger til å yte tjenester til oss i forhold til at du er en bruker på våre sider. Alle mottakere av din personlige informasjon skal være bundet av gjeldende personvernlovgivning til å holde din personlige informasjon privat på ikke mindre nivå enn det som vi er bundet til.

  Vi kan kombinere dine personlige opplysninger innhentet fra din bruk av Tjenesten i henhold til disse retningslinjene for personvern med annen informasjon innhentet fra deg ved hjelp av andre tjenester som drives av Gruppen inkludert, men ikke begrenset til online pokernettsteder operert under merkene "PokerStars", "PokerStars Kasino", "BetStars" og "Full Tilt" samt alle produkter som er relatert til eller bidrar til dette, inkludert mobile og sosiale nettverkstjenester. Vi vil behandle denne kombinerte informasjonen i samsvar med, og vil bruke det for grunner som er fastsatt i disse personvern-retningslinjene.

  Alle mottakere av din personlige informasjon skal være bundet av gjeldende personvernlovgivning til å holde din personlige informasjon privat på ikke mindre nivå enn det som vi er bundet til.

7. Direkte markedsføring

 1. Det kan hende vi bruker din e-postadresse og ditt telefonnummer med formålet om å gi deg nyheter, kampanjer og andre markedsførings-tilbud fra Gruppen. Det kan også hende vi deler din e-postadresse og ditt telefonnummer med våre markedspartnere med formålet om å informere deg om andre tilbud. Med respekt for din rett til personvern, har vi gitt deg muligheten til å kunne enkelt takke nei til å motta tilbud via e-post og telefon, fra oss eller våre samarbeidspartnere. Du kan på hvilket som helst tidspunkt velge å ikke motta disse tilbudene ved å sende en blank melding med ordet "Remove" i emnefeltet til Events. Dersom du ikke ønsker å motta disse tilbudene, vil vi fjerne din informasjon fra distribueringslistene til markedsavdelingen, og fra alle fremtidige lister vi kan komme til å dele med våre markedspartnere. Men, det kan hende du må avslutte abonnomentet separat dersom det er tilbud sendt av våre partnere som har mottatt din kontaktinformasjon fra oss før du ønsket å bli fjernet fra disse listene.

8. Dine rettigheter i forhold til din informasjon

 1. Vi tar sikte på å holde vår informasjon om deg så presis som mulig. Du kan skrive til oss når som helst for å gjennomgå, endre, få en kopi av din informasjon eller få dine opplysninger endret eller korrigert i samsvar med dine rettigheter under Isle of Man Data Protection Act 2002 og i så tilfelle kan vi kreve bevis på din identitet. For å kontakte oss om informasjonen din, vennligst send en e-post til kundeservice. Vi kan i visse tilfeller innkreve en liten avgift for å dekke kostnadene for administrasjonen rundt eventuelle anmodninger fra deg i denne forbindelse.

9. Informasjonskapsler (Cookies)

 1. Cookies er tråder av informasjon i tekst som blir lastet ned til din personlige desktop, laptop eller mobile enhet (en `Enhet`) når du besøker en nettside. De sendes tilbake til siden de kommer fra hver gang du besøker den igjen, eller til andre nettsider som gjenkjenner denne kakebiten.

  Cookies er veldig anvendelige og brukes til en rekke forskjellige formål. Dette inkluderer å la deg navigere effektivt mellom sider, huske dine preferanser, og generelt forbedre brukeropplevelsen din. Noen ganger blir cookies brukt til å sørge for at reklamer du ser på nett er relevante for deg og dine interesser.

  Vi bruker cookies til å spore henvisninger til våre nettsider, for å huske dine preferanser, for å gjøre våre nettsider mer mottakelige, og til å generere statistisk data, som vi bruker til å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsider. Vi bruker også cookies til å måle effektiviteten på våre annonsekampanjer, for å begrense antall ganger du ser en annonse, for å huske at du har besøkt en nettside, og for å kunne gi deg annonser som er relevante for dine interesser.

  Detaljert informasjon om cookies og hvordan vi bruker dem på Sidene kan finnes i vår Cookie Policy - Rational Groups nettsider som også beskriver hvordan du kan slå av cookies eller kontrollere hvilke cookies som finnes på din Enhet (se spesielt delen med overskriften 'Hvordan endre dine cookie-innstillinger').

10. Hvem er vi?

 1. Rational Entertainment Enterprises Limited
  Douglas Bay Complex
  King Edward Road
  Onchan
  Isle of Man, IM3 1DZ

Oppdatert juli 2016